Cyber Politics Conference

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERNEĞİ (İHED) 3. GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin olağan 3. genel kurul toplantısının (Çankaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No.160 D.10 Çankaya/Ankara), 18/04/2023 tarihinde, saat: 11.00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 29/04/2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğimize bağlı Cyberpolitik Journal dergisi ve Cyberpolitics Conference siteleri yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu

03.04.2023

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış