Cyber Politics Conference

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERNEĞİ (İHED) 3. GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Sayın Üyemiz, Derneğimizin olağan 3. genel kurul toplantısının (Çankaya Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No.160 D.10 Çankaya/Ankara), 18/04/2023 tarihinde, saat: 11.00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 29/04/2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına…