Cyber Politics Conference

Previous Conferences

1. İstanbul Boğaziçi Uluslararası Siber Politika ve Siber Güvenlik Konferansı
(1st Istanbul Bosphorus International Conference on Cyberpolitics and Cybersecurity)
18-21 Mayıs 2017 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi
Yayın hayatına Aralık 2016 itibariyle başlayan Türkiye’nin ilk ve tek akademik siber politika ve siber güvenlik dergisi olan Cyberpolitik Journal (cyberpolitikjournal.org), akademik anlamda Türkiye’de öncü olmaya devam etmektedir. Yayın hayatına başlamasıyla birlikte akademik anlamda eksik bir noktayı dolduran Cyberpolitik Journal ekibi, Türkiye’deki ilk akademik siber politika ve siber güvenlik konferansını (Konferans web-sayfası: ww.cyberpoliticsconference.org) İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirerek akademinin siber uzay konusunda da gelişimine katkıda bulunmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Altunizade yerleşkesinde bulunan Medeniyetler Araştırma Merkezinde 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen konferans siber uzayla ilgili çok geniş yelpazede konular tartışıldı.
Siber güvenlik -ulusal güvenlik ilişkisi, uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasında siber uzayın rolü, siber çatışmaların barışçıl çözüm yöntemleri, uluslararası örgütlerin siber güvenlik çalışmaları, uluslararası hukuk – siber uzay ilişkisi, Siber Suçlar ve siber Savaşları ile birlikte Karma Savaşın günümüz ve gelecekte alacağı şekiller ve toplumsal etkileri, uluslararası suç örgütleri, organize gruplar ve terör örgütlerinin siber uzayı kullanım amaçları ve yöntemleri, siber güvenlik – enerji güvenliği ilişkisi, ulusal siber güvenlik strateji belgeleri ve insan hakları, siber kültür, büyük data kullanımı ve etkileri ile bütün bu karmaşık ilişkiler ağında toplumların vereceği/verebileceği olası tepkiler, önlemler ve politikalar öne çıkan konular oldular.
Konferansın açılış konuşmasını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hamza Ateş, Cyberpolitik Journal Editörü Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Nezir Akyeşilmen ve İHED Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç.Dr. Murat Tümay yaptılar. Finlandiya’dan Siber Güvenlik uzmanı Prof. Jarno Linell, Michigan-Flint Üniversitesinden Prof. Amal Alhosban, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Ramazan ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Bilal Sambur konferansa katılanlar arasındaydı.
Uluslararası konferansa Türkiye başta olmak üzere Amerika’dan Gana’ya, Finlandiya’dan S. Arabistan’a, Hindistan’dan Lübnan’a farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden siber politika ve siber güvenlik konularına ilgi duyan, bu alanlarda araştırma ve üretim yapan yurt içi ve yurt dışından akademisyen, STK, hükümet ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Cyberpolitik Journal editoryal kurulundan alınan bilgiye göre, bu konferans serisi bundan böyle her yıl farklı tema ve konularla tekrar yapılacaktır. Ayrıca, konferans sonunda, seçilen çalışmalar Cyberpolitik Journal dergisinin özel sayısında yayımlanacaktır.
img_0785

img_0791

img_0803

img_0828

img_0859